Monitoring

Monitoring jest jedną z popularnych i skutecznych form zabezpieczenia elektronicznego domów prywatnych, firm, banków, obiektów handlowych i użyteczności publicznej.
Polega on na całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych z sytemu alarmowego do Centrum Monitorowania SECURITA za pośrednictwem zainstalowanego nadajnika radiowego, GSM lub linii telefonicznej w Państwa obiekcie.
Centrum Monitorowania rozróżnia następujące sygnały:

  • Włamanie – gdy naruszona zostanie chroniona strefa
  • Napad – gdy użyty zostanie radiowy nadajnik antynapadowy
  • Sabotaż – gdy system alarmowy zostanie uszkodzony przez intruza
  • Pożar – gdy uaktywnione zostaną czujniki przeciwpożarowe
  • Pomoc medyczna – gdy użytkownik wciśnie radiowy przycisk radiolinii pomocy
  • Uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego – opcjonalnie na życzenie Klienta

W sytuacji, kiedy Centrum Monitorowania SECURITA otrzyma, którykolwiek rodzaj sygnału alarmowego natychmiast powiadamia wyposażone w środki ochrony osobistej i broń palną Załogi Interwencyjne, które w ciągu kilku minut docierają do chronionego obiektu. Podejmują one natychmiast działania zmierzające do zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.
ednocześnie Operator Centrum Monitorowania kontaktuje się z Klientem lub osobami przez niego wskazanymi a w razie potrzeby powiadamia Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną lub inne służby techniczne.
Do czasu przybycia Klienta na miejsce zdarzenia, zabezpieczamy chroniony obiekt.

Polityka prywatności (dok. nr 3.8.)