Ochrona fizyczna

Ochrona stacjonarna realizowana jest przez specjalnie wyselekcjonowany personel młodych, wyszkolonych, sprawnych fizycznie agentów. Do ich zadań należy całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem chronionego obiektu i osób w nim przebywających.
Nasi pracownicy są umundurowani w zależności od specyfiki chronionego obszaru.
Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej zapewniające im nieprzerwaną łączność z Centrum Operacyjnym SECURITA, które w razie zagrożenia skieruje dodatkowe wsparcie w postaci uzbrojonych Załóg Interwencyjnych.

Dla każdego obiektu opracowywany jest indywidualny plan ochrony dostosowany do chronionego obiektu i potrzeb naszego Klienta. Dużą wagę przywiązujemy do szczegółowej kontroli systemu ochrony na podległych nam obszarach. Bezpośrednią kontrolę na chronionym obiekcie sprawuje Szef Ochrony, który jest odpowiedzialny za sprawne i zgodne z procedurami funkcjonowanie personelu ochrony.

Przed podjęciem pracy wszyscy kandydaci przechodzą wstępną selekcję, która pozwala wyodrębnić osoby posiadające predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania powierzonych zadań.
Nasi pracownicy zobowiązani są do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ośrodkach szkoleniowych SECURITA na terenie całego kraju.

Specjalizujemy się w ochronie obiektów handlowych.  Mamy również doświadczenie w ochronie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

Polityka prywatności (dok. nr 3.8.)