Szkolenia

Do służby w naszych szeregach wybieramy wyłącznie kandydatów z predyspozycjami i kwalifikacjami do pracy w ochronie. Kandydaci do pracy w SECURITA muszą legitymować się dobrą sprawnością fizyczną i przynajmniej podstawową znajomością prawa nabytymi na bazie własnej dotychczasowej kariery, zainteresowań i doświadczeń, oraz ogólnymi predyspozycjami psychicznymi i psychomotorycznymi niezbędnymi do pracy w ochronie.

Nasz personel zobligowany jest do poddawania stałemu programowi szkoleń i testów z zakresu:

  • prawnych aspektów ochrony
  • wyszkolenia strzeleckiego obejmującego szkolenia na strzelnicy, jak również szkolenia taktyczno-strzeleckie w terenie, mające na celu przygotowanie agenta ochrony do praktycznej pracy z bronią w warunkach zagrożenia, Podczas zajęć tego typu, trening prowadzony jest w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do realnych.
  • technik samoobrony oraz technik interwencyjnych z zakresu używania środków przymusu bezpośredniego takich np. jak pałka-tonfa, kajdanki , pies służbowy i inne.
  • podstawowej pomocy przedlekarskiej

Zakres obowiązków naszych pracowników jest uzależniony od charakteru obiektu, na którym pełnią służbę. Specjalnie przygotowywany jest program szkoleń dla pracowników wyznaczonych do ochrony obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej czy obiektów zamkniętych takich jak fabryki. Odrębnym programem szkoleniowym objęte są osoby przeznaczone do służby konwojowej lub do pracy w zmotoryzowanych patrolach interwencyjnych.
Każdorazowo po objęciu ochrony danego obiektu opracowywana jest instrukcja jego ochrony, dostosowana do wewnętrznych regulaminów i standardów panujących na chronionym obszarze.
W ślad za tym przeszkolony zostaje personel ochrony z zasad obowiązujących na chronionym obiekcie i specyfiki pracy.

Polityka prywatności (dok. nr 3.8.)